FRI FRAGT - FRI FRAGT

Privacy Policy

Generel information

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver hvordan The-bark.dk, indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger som du afgiver, eller som vi indsamler med samtykke, via vores hjemmeside.
1.3 The-Bark er dataansvarlig for dine personlige oplysninger.

The-Bark’s indsamling af dine personlige oplysninger
2.1 Hvilke personlige oplysninger indsamler vi, og til hvilke formål?
2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, som f.eks. hvilken type browser du bruger, de søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og oplysninger om din computer. Dette er med henblik på, at kunne optimere konverteringen på hjemmesiden, samt forbedre og gennemføre målrettet markedsføring.
2.1.2 Når du køber et produkt på hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, som f.eks. hvilken type browser du bruger, de søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og oplysninger om din computer. Dette er med henblik på, at kunne optimere konverteringen på hjemmesiden, samt forbedre og gennemføre målrettet markedsføring.
2.2 Hvad er formålet med indsamlingen?
2.2.1 Indsamling af oplysninger som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden, opbygge den, samt tilbyde dig relevante tilbud.
2.2.2 Indsamling af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan overholde vores aftale med dig.

Brug af databehandlere
3.1 Vi benytter eksterne virksomheder, til blandt andet at udføre den tekniske drift af hjemmesiden. Disse virksomheder, er databehandlere og behandler kun de data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke bruge dataene til andre formål, og er underlagt tavshedspligt.
3.2 En af disse behandlere, Google Analytics af Google Inc, er etableret i USA. De nødvendige garantier for overførsel af oplysninger til USA, er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-US. Privacy Shield.

Dine rettigheder
4.1 For at skabe gennemsigtighed omkring databehandlingen af ​​dine oplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Retten til indsigt.
4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om, at blive informeret om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der måtte være, samt oplysninger om hvor informationen kommer fra.
4.2.2 Du kan til enhver tid, se hvilke persondata vi har registreret om dig, ved at sende en skriftlig anmodning til info@the-bark.dk, sammen med dokumentation for, at du er den pågældende.
4.3 Ret til berigtigelse.
4.3.1 Du har ret til, at få ukorrekte personoplysninger om dig selv, rettet af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger som vi har registreret om dig, opfordres du til, at kontakte os skriftligt, så oplysningerne kan blive rettet.
4.4 Retten til at slette.
4.4.1 I visse tilfælde, har du ret til at få slettet alle eller nogle af dine personlige oplysninger. I det omfang behandlingen af ​​dine oplysninger er nødvendig for at overholde regnskabsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.
4.5 Retten til at begrænse processen til opbevaring.
4.5.1 I visse tilfælde har du ret til, at få behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænset til kun, at bestå af opbevaring.
4.6 Retten til dataportabilitet.
4.6.1 Du har ret til, at få dine personlige oplysninger videregivet i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format. Du har også ret til, at overføre oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger.
4.7 Indsigelsesret.
4.7.1 Hvis der forlægger en særlig grund, har du til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
4.7.2. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, vil vi ikke længere være berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise legitime grunde til yderligere behandling.
4.8 Ret til at klage.
Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af personoplysninger
5.1.1 Hvis du ikke bruger vores hjemmeside i over et 1 år, sletter vi automatisk de oplysninger, som vi har registreret om dig. Vi skal stadig overholde visse lovkrav, herunder krav i regnskabsret og forbrugerret. Vi kan i særlige situationer, få lov til at opbevare personlige oplysninger, i en længere periode.
5.1.2 De oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du giver dit samtykke til at vi sender dig markedsføring pr. e-mail, sms og mail, sletter vi, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

Sikkerhed
6.1.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring eller forringelse af personoplysninger, og mod offentliggørelse eller misbrug af uautoriserede personer.

Kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger, har adgang til dem.

Kontaktoplysninger
7.1 The-Bark.dk, er dataansvarlig for de personlige data, der indsamles via hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os: info@the-bark.dk